Tag: เกาะมันใน

มหัศจรรย์ทะเลแหวกเกาะมันใน Unseen แห่งเมืองระยองมหัศจรรย์ทะเลแหวกเกาะมันใน Unseen แห่งเมืองระยอง

พูดถึงจังหวัดระยองก็อดที่จะนึกถึงทะเลสวย ๆ หากทรายขาว ๆ ไม่ได้ ยิ่งได้อาหารทะเลอร่อย ๆ แล้วด้วย โห! สุดที่จะบรรยาย แถมจังหวัดนี้ยังมี Unseen อย่างปรากฏการณ์ทะเลแหวกที่เกาะมันในอีกด้วย ทะเลแหวกที่เราพูดถึงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง ถูกจัดให้เป็นทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก เกาะมันในเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะมันที่มี 3 เกาะคือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ที่เรียกตามระยะห่างของเกาะ ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากเกาะเสม็ด มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์