Tag: ฉะเชิงเทรา

ท่องเที่ยวไปพร้อมการสักการะองค์พระพิฆเนศ 3 ปาง ณ ฉะเชิงเทราท่องเที่ยวไปพร้อมการสักการะองค์พระพิฆเนศ 3 ปาง ณ ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประตูสู่ภาคตะวันออก นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ที่เมืองแปดริ้วยังถือเป็นศูนย์รวมขององค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอีกด้วย เนื่องจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ตั้งอยู่ทั่วจังหวัดถึง 3 แห่ง รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 1. พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ระหว่างอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อน เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ขนาดสูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อองค์สีชมพูลักษณะนอนตะแคง พระหัตถ์ซ้ายถืองาหัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว ซึ่งเชื่อว่าผู้สักการะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขจะมีความสุขสบาย ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง และมีโชคลาภ