PZ32004 : เที่ยวภูเก็ต – เกาะพีพี+เกาะไข่ – ชมอ่าวพังงา+เกาะปันหยี 3 วัน 2 คืน

เลือกโรงเเรม / ที่พัก (ราคานี้รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดแล้วค่ะ)

Twin Inn, Phuket Town ท่านละ 3,800 บาท

Twin Hotel, Phuket Town ท่านละ 4,050 บาท
The Beach Boutiqe, Kata beach ท่านละ 4,050 บาท

Palmyra, Patong beach ท่านละ 4,350 บาท

รายระเอียดโปรแกรมทัวร

วันแรก     รับสนามบินภูเก็ต – ส่งเข้าที่พัก

XX: XX น. เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติ 2 ภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง

นำท่าน  Check In  เข้าที่พัก (หากลูกค้าต้องการรับประทานอาหารเที่ยงสามารถให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาหารพื้นเมือง ได้แก่หมี่ฮกเกี้ยน โลบะ โอ๊ะเอ่ว หรืออาหารซีฟูดเป็นๆ จากทะเล)

วันที่สอง   ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไข่ โดยเรือเร็ว      ( อาหารเช้า – อาหารเที่ยง )

ภูเก็ต – เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา – อ่าวโละซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – หาดลิง – เกาะพีพีดอน – เกาะไข่นอก   

08.00 น. รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น ชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” เดินทางต่อไปเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการัง และสัตว์ทะเลนานาชนิด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
11.30 น. แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำดำผิวน้ำ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “สระว่ายน้ำกลางทะเล” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง
12.00 น. แวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ จำนวนมากเล่นกับนักท่องเที่ยว หาอาหารบนชายหาด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารของโรงแรมบนเกาะพีพีดอน ให้บริการเป็นแบบจัดโต๊ะ
13.30 น. ดำผิวน้ำที่หินกลาง แนวปะการังที่นับว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน ชมปลาหลากชนิดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
15.00 น. พักผ่อนที่เกาะไข่ เกาะเล็กๆ ที่ มีปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก ก่อนเดินทางกลับ
17.00 เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม   ชมอ่าวพังงา เกาะปันหยี โดยเรือหางยาว    ( อาหารเช้า – อาหารเที่ยง )

ภูเก็ต – วัดถ้ำสุวรรณคูหา – อ่าวพังงา – เกาะตะปู – เขาพิงกัน – เกาะปันหย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม **เช็คเอาท์ พร้อมนำกระเป๋าติดตัวไปด้วย
08.00 น. รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดพังงา
10.00 น. เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้
10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
ท่ามกลางป่าโกงกาง แวะชมเขาพิงกัน  สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา และเกาะรูปร่างแปลกตา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งเสียบสามรส
กะปิ หรือจะเป็นเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย
17.00 ส่งท่านถึงสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหต

* โปรดจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
* ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 081 – 9700408, 081-9786990
* ราคานี้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ตุลาคม 2555 เท่านั้น

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

– บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม

– ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)

– โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะพีพี เกาะไข่ พร้อมอาหารเที่ยง  อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  และเสื้อชูชีพ

– – โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมอ่าวพังงา พร้อมอาหารเที่ยง และเสื้อชูชีพ

– รถรับส่ง  โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม  ทุกโปรแกรมทัวร์

– ไกด์ประจำเรือ

– ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

เงื่อนไขราคาและการจัดโปรแกรม

  • กำหนดยืนราคาดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
  • ราคาดังกล่าวข้างต้นคำนวณจากจำนวนผู้เดินทางตามที่ระบุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทาง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทำการคำนวณราคาใหม่
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ค่าแรงงาน ค่าครองชีพ สถานการณ์เศรษฐกิจ ฯลฯ บริษัทฯ อาจปรับราคาตาม เห็นสมควรโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยืนยันการเดินทาง

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.  081 – 9700408, 081-9786990  หรือที่ email: info@tourphuketeazy.com

เงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ชำระเงินมัดจำ 50% ในวันยืนยันการจอง  ก่อนกำหนดเดินทาง
  2. ชำระเงินมัดจำ 100%ก่อนกำหนดเดินทาง 7 วัน

*** บริษัทฯ มิอาจรับชำระเงินภายในวันเดินทาง หากท่านมิได้ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด รายการสำรองที่ของท่านจะถูกยกเลิก

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก

  1. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อแจ้งกับผู้ให้บริการเป็นเวลา 30 วันก่อนกำหนดเดินทาง
  3. ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนกำหนดการเดินทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการบริการท่านละ 1,500 บาท หรือร้อยละ 30 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
  4. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดทั้งหมด
  5. การยกเลิกการเดินทางก่อนเข้ารับบริการน้อยกว่า 7 วัน คิดค่าบริการเต็มจำนวน