PZ32003 : เที่ยวเกาะไข่ – ล่องเรือแคนู ชมอ่าวพังงา – เกาะเฮ+เกาะราชา 3 วัน 2 คืน

เลือกโรงเเรม / ที่พัก (ราคานี้รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดแล้วค่ะ)

Twin Inn, Phuket Town ท่านละ 4,950 บาท

Twin Hotel, Phuket Town ท่านละ 5,200 บาท
The Beach Boutiqe, Kata beach ท่านละ 5,200 บาท

Palmyra, Patong beach ท่านละ 5,500 บาท

รายระเอียดโปรแกรมทัวร

 

วันแรก     รับสนามบินภูเก็ต – ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันบ่าย

 

XX: XX น. เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง (เวลารับขึ้นอยู่กับกำหนดถึงของท่าน)
– นำท่าน Check In เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.45 น. รถรอรับจากล๊อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ เกาะสิเหร่ ตัวเมืองภูเก็ต
13.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสิเหร่ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะไข่
ถึงเกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม
15.45 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด
17.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง   ล่องเรือแคนูู อ่าวพัง โดยเรือใหญ่      ( อาหารเช้า – อาหารเที่ยง )

ภูเก็ต – เกาะพนัก – เกาะห้อง (อ่าวพังงา) – เกาะตะปู – เขาพิงกัน – เกาะนาคา

07.30 น. รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือ โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะพนัก
11.30 น. เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไปเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ แบบ Buffet Lunch ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ลักษณะเป็นLagoon และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา เล่นน้ำที่เกาะละวะ หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง , พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารของโรงแรมบนเกาะพีพีดอน ให้บริการเป็นแบบจัดโต๊ะ
16.00 น. เรือเดินทางกลับ ภูเก็ต
16.30 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม  ทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา (เกาะรายา) โดยเรือเร็ว (อาหารเช้า-อาหารเที่ยง)

ภูเก็ต – เกาะเฮ – เกาะราชา (เกาะรายา)

08.30 น. รถรอรับจากล๊อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ *Check out นำกระเป๋าติดตัวด้วย
09.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 น. ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตก หรือ อ่าวคนแก่(ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและคลื่นลมทะเล) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ตื่นตาตื่นใจ กับปะการังหลากสีสัน ปลานานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ
16.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
17.00 น. เพื่อนำท่านส่งสนามบิน

**ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหต

* โปรดจองขั้นต่ำ 2 ท่าน
* ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 081 – 9700408, 081-9786990
* ราคานี้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ตุลาคม 2555 เท่านั้น

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

– บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม

– ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)

– โปรแกรมทัวร์กาะไข่ ครึ่งวันบ่าย พร้อมอาหารว่าง อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  และเสื้อชูชีพ

– นำเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต

– โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะเฮ+เกาะราชา พร้อมอาหารเที่ยง  และเสื้อชูชีพ

– รถรับส่ง  โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม  ทุกโปรแกรมทัวร์

– ไกด์ประจำเรือ

– ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

เงื่อนไขราคาและการจัดโปรแกรม

  • กำหนดยืนราคาดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน
  • ราคาดังกล่าวข้างต้นคำนวณจากจำนวนผู้เดินทางตามที่ระบุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทาง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อทำการคำนวณราคาใหม่
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ค่าแรงงาน ค่าครองชีพ สถานการณ์เศรษฐกิจ ฯลฯ บริษัทฯ อาจปรับราคาตาม เห็นสมควรโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยืนยันการเดินทาง

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.  081 – 9700408, 081-9786990  หรือที่ email: info@tourphuketeazy.com

เงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ชำระเงินมัดจำ 50% ในวันยืนยันการจอง  ก่อนกำหนดเดินทาง
  2. ชำระเงินมัดจำ 100%ก่อนกำหนดเดินทาง 7 วัน

*** บริษัทฯ มิอาจรับชำระเงินภายในวันเดินทาง หากท่านมิได้ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด รายการสำรองที่ของท่านจะถูกยกเลิก

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก

  1. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อแจ้งกับผู้ให้บริการเป็นเวลา 30 วันก่อนกำหนดเดินทาง
  3. ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนกำหนดการเดินทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการบริการท่านละ 1,500 บาท หรือร้อยละ 30 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
  4. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดทั้งหมด
  5. การยกเลิกการเดินทางก่อนเข้ารับบริการน้อยกว่า 7 วัน คิดค่าบริการเต็มจำนวน