Day: February 25, 2019

ให้ได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือ “ผู้พิชิตเขาล้อมหมวก”ให้ได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือ “ผู้พิชิตเขาล้อมหมวก”

“อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์” เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย เรียกว่าก่อนที่จะเดินทางไปยังประตูสู่ภาคใต้อย่างจังหวัดชุมพร จะต้องผ่านจังหวัดที่มีรูปร่างยาว ๆ แห่งนี้เสียก่อน ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง แต่สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยทั้งหลายคงจะหนีไม่พ้นเขาที่สามารถมองเห็นวิวรอบตัวได้ 360 องศา อย่าง “เขาล้อมหมวก” เขาล้อมหมวก ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่กั้นระหว่างอ่าวประจวบฯ และอ่าวมะนาว ในพื้นที่และความดูแลของกองบิน 5 กองทัพอากาศ โดยที่แห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ติดกับเสาร์อาทิตย์ ช่วงเวลาที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นเขาคือตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น. โดยสามารถตรวจสอบวันที่สามารถมาท่องเที่ยวได้จาก Facebook ของ กองบิน 5