ท่องเที่ยวไปพร้อมการสักการะองค์พระพิฆเนศ 3 ปาง ณ ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประตูสู่ภาคตะวันออก นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ที่เมืองแปดริ้วยังถือเป็นศูนย์รวมขององค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอีกด้วย เนื่องจากมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ตั้งอยู่ทั่วจังหวัดถึง 3 แห่ง รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

  1. 1. พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ระหว่างอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อน เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ขนาดสูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อองค์สีชมพูลักษณะนอนตะแคง พระหัตถ์ซ้ายถืองาหัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว ซึ่งเชื่อว่าผู้สักการะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขจะมีความสุขสบาย ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง และมีโชคลาภ โดยด้านหน้าองค์พระพิฆเนศจะมีรูปปั้นหนูสองตัว โดยเชื่อว่าหากกระซิบบอกความต้องการที่หูหนูพระพิฆเนศจะประทานสิ่งนั้นให้ เพราะหนูทั้งคู่เป็นต้นห้องของพระพิฆเนศ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้นักท่องเที่ยวสักการะ ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุอินทร์แขวน, หลวงพ่อองค์ดำ, หลวงพ่อโต, พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร, ท้าวมหาพรหม, พระราหู และช้างเอราวัณ โดยทางวัดเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

  1. 2. พระพิฆเนศปางยืน อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน

อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอคลองเขื่อน เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางยืน ขนาดสูง 30 เมตร เนื้อองค์ทำจากสำริด โดยพระหัตถ์ทั้ง 4 ถือกล้วย อ้อย ขนุน มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองฉะเชิงเทรา อันมีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์ดีที่สุดของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีซุ้มสักการะไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ, พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา และพระกษิติครรภโพธิสัตว์ เทพเจ้าผู้ไถ่บาป โดยอุทยานรายล้อมด้วยพืชสวนไร่นาของเกษตรกร ทำให้มีความร่มรื่นอย่างมาก ทางอุทยานเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หากใครที่ชื่นชอบการวางเดิมพันกับ VWIN ด้วยแล้ว การเลือกบูชาไว้สักองค์ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโชคเช่นกัน

  1. 3. พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร วัดโพรงอากาศ

วัดโพรงอากาศ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนั่งประทานพร ขนาดสูง 49 เมตร กว้าง 19 เมตร เนื้อองค์สีชมพูประทับนั่ง สวมพระมาลา (หมวก) ซึ่งบริเวณด้านหน้าของหมวกประดิษฐานองค์พระพุทธโสธรจำลอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว มีงูใหญ่สีดำอยู่ข้างเอว และที่พระบาทมีรูปปั้นหนูถือจานใส่มะพร้าว

นอกจากนี้ทางวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย และพระพุทธรูปจำลองที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง โดยเปิดบริการนักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

พระพิฆเนศถือได้ว่าเป็นเทพที่มีผู้นับถือบูชามากที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งปราชญ์ และเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรค คนไทยจึงนิยมบูชาเพื่อความสำเร็จต่อกิจการทั้งปวง ดังพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า “ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึงพำนักพิฆเนศนาถา สำเร็จเสร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *