ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (PZ43003)
 Code:  PZ43003 –  เกาะตาชัย, เกาะพีพี (เรือเฟอร์รี่), City Tourห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)โปรแกรมเกาะตาชัย พร้อมอาหารโปรแกรมเกาะพีพี (เรือเฟอร์รี่) พร้อมอาหารโปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง) 

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (PZ43002)

 Code:  PZ43002 – City Tour, เกาะเฮ-เกาะราชา รายา, เกาะพีพี เกาะไข่นอก, หมู่เกาะสิมิลัน

 • ห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ-เกาะราชา รายา (โดยเรือ Speedboat) พร้อมอาหาร
 • โปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่นอก (เรือเร็ว) พร้อมอาหาร
 • โปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (PZ43001)

 Code:  PZ43001 – City Tour, เกาะไม้ท่อน, หมู่เกาะสิมิลัน

 • ห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมเที่ยวเกาะไม้ท่อน พร้อมอาหาร
 • โปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (PZ43001)

 Code:  PZ43001 – City Tour, เกาะไม้ท่อน, หมู่เกาะสิมิลัน

 • ห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมเที่ยวเกาะไม้ท่อน พร้อมอาหาร
 • โปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอาหาร