ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21006)

Code:  PZ21006  –   เกาะสิมิลัน ( เกาะ 4, เกาะ 5-6, เกาะ 7, เกาะ 8, เกาะ 9 )

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมทัวร์เกาะสิมิลัน ( เกาะ 4, เกาะ 5-6, เกาะ 7, เกาะ 8, เกาะ 9 )

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21005)

    Code:  PZ21005 – City Tour, เกาะเฮ-เกาะราชา รายา

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour (5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมนั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง เกาะเฮ-เกาะราชา รายา พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21004)

   Code:  PZ21004  – City Tour, ทะเลแหวก และ 4 เกาะ (เรือเฟอร์รี่+เรือเร็ว)

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour (5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมทะเลแหวก 4 เกาะ (เรือเฟอร์รี่+เรือเร็ว) พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21003)

  Code: PZ21003 – City Tour, หมู่เกาะสิมิลัน

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง) 
 • โปรแกรมดำผิวน้ำชมปะการัง หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21002)

 Code: PZ21002 – เกาะไข่, เกาะตาชัย

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน
 • โปรแกรมทัวร์เกาะตาชัย ไข่มุกแห่งสิมิลัน พร้อมอาหาร

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (PZ21001)

Code: PZ21001 – City Tour, เกาะพีพี เกาะไข่นอก

 • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-โรงแรม
 • โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต City Tour ( 5 ชั่วโมง)
 • โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก (เรือเร็ว) พร้อมอาหาร